automatska obrada podataka


automatska obrada podataka
• automatic data processing

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • automatski — autòmatskī prid. DEFINICIJA 1. koji je kao automat, sam bez voljnog poticaja [automatska obrana; automatski pokret] 2. koji radi, djeluje pomoću podešenog mehanizma, tako da skraćuje neke radnje [automatsko oružje; automatska obrada podataka],… …   Hrvatski jezični portal